Events

Toekomstbestendigbouwen.nl is onderdeel van diverse events en organiseert ook zelf sessies. Tot ziens op een van de bijeenkomsten!

Aankomende events

In 2023 organiseren we weer nieuwe kennissessies.

september

No Events

october

No Events

Voorgaande events

Kennissessie het convenant en de implementatie ervan | 12 december 2022 (12:30 – 14:00)

Hoe het convenant te implementeren in beleid? In deze sessie nemen we jullie dan ook graag hierin mee. Een aantal vragen zullen sowieso de revue passeren: hoe veranker je het convenant in het beleid en hoe pas je het toe op de werkvloer? Welke thema’s raakt het naast duurzaamheid? Hoe kun je het convenant inzetten in de verschillende fases van een project?

Kennissessie bouwclashes tussen BENG en MPG | 5 december (12:30 – 14.00)

Het is misschien wel de bekendste tegenstrijdigheid die duurzaam bouwen met zich meebrengt; de onderlinge verhouding tussen de energieprestaties van een gebouw en de MPG-score. We starten de sessie met een korte toelichting vanuit het convenant. Hoe verhouden deze twee indicatoren zich ten opzichte van elkaar? Verdiepend hierop wordt een presentatie gegeven door W/E Adviseurs. Om de sessie interactief af te sluiten vragen we jullie ervaringen uit te wisselen over hoe je deze clash benadert in eigen projecten. Waar ligt het optimum tussen BENG en MPG? Wat is het ideaalbeeld als je met een ‘leeg blad’ mag beginnen? Welke afwegingen maak je zelf op dit gebied?

Kennissessie projectgebonden materiaalpaspoort | 7 november (12:30 – 14:00)

Voor deze kennissessie hebben we een van de partijen uitgenodigd die zich bezighouden met het opzetten van materiaalpaspoorten. Er wordt niet alleen ingegaan op de vraag wat materiaalpaspoorten zijn, maar o.a. ook waarom het juist voor gemeenten interessant is om er gebruik van te maken. Tijdens deze sessie wordt er een presentatie gegeven met mogelijkheid tot vragen. Deze sessie is online.

Marktinnovatiedag: Digitalisering in de Circulaire bouweconomie | 31 oktober

De eerste marktinnovatiedag waarin het nieuwe programma DigiC wordt gelanceerd. DigiC is een programma van Earth Valley waarin digitalisering in de circulaire bouweconomie centraal staat. Tijdens deze dag komen opdrachtgevers, bouwers/ontwikkelaars, vernieuwende startups en scale-ups en overige uitdagers van de bouwsector samen en staan actuele ontwikkelingen en innovatieprojecten in de spotlights.

Tekenmoment convenanten | 29 september

Het tekenmoment vindt plaats tussen 15.00 en 17.30 uur in Bussum.

NHNEXT over Circulair ondernemen | 6 september

Op 6 september organiseerde NHNEXT in samenwerking met gemeente Alkmaar, de BUCH-gemeenten, gemeente Hollands-Kroon en Circulair Westfriesland een livestream over het convenant. Hoe is het convenant tot stand gekomen en wat staat er in het convenant? Wat betekent dit voor de bouwsector en wat zijn de voordelen van het aansluiten bij het convenant?

Kijk de live stream terug

Bijeenkomst Convenant Duurzame Woningbouw | 5 september

De NMU roept overheden op voor het hoogste ambitieniveau te gaan. Als zij koers bepalen, dragen we met elkaar het beste bij aan het oplossen van de huidige problemen en het voorkomen van nieuwe. Omdat veel gemeenteraadsleden niet willen dat duurzame ambitie ten koste gaat van betaalbaarheid en snelheid van bouwen, werd specifiek op dat vraagstuk ingegaan tijdens deze bijeenkomst. Verschillende bouwers vertellen wat er nu al kan en hoe het industrieel biobased bouwen bijdraagt aan het oplossen van problemen. 

Lees meer over dit event

Diner Pensant | 6 juli 2022

Met als nadrukkelijk thema natuurinclusief bouwen en een toelichting op het convenant voor alle aanwezigen.

Lees de terugblik op dit event

Connect Live | 14 juni 2022

Met aandacht voor het convenant in het plenaire programma en in de foyer aanwezig met een rolbanier. Georganiseerd door Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht.

Bolton Event | 8 juni 2022

Met aandacht voor het convenant in het plenaire programma en in de foyer aanwezig met een statafel met meer informatie. Georganiseerd door Bolton Groep.

Lees de terugblik op dit event

Informatiesessie Toekomstbestendig Bouwen – overheid | 2 juni 2022

Metropoolregio Amsterdam en Provincie Utrecht organiseren verschillende informatiesessies. Met onder meer informatie over de inhoud en werking van de convenanten, en de eerste ervaringen uit de praktijk.

Platform Wonen | 30 mei 2022

Met aandacht voor het convenant in het plenaire programma en in de foyer aanwezig met een statafel met meer informatie. Georganiseerd door de provincie Utrecht.

Lees de terugblik op dit event

Informatiesessie Toekomstbestendig Bouwen – markt | 30 mei 2022

Toekomstbestendig bouwen wordt in Nederland de norm. Nu kost het nog veel tijd (en dus geld) om steeds te bepalen wat de aanpak moet zijn. Dat kan anders: we willen met elkaar afspraken maken, kennis delen en heldere richtlijnen opstellen. Metropoolregio Amsterdam en Provincie Utrecht organiseren verschillende informatiesessies over het ‘Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA/DGPI’ voor bouwbedrijven en ontwikkelaars.