Over Toekomstbestendig Bouwen

Het platform Toekomstbestendig Bouwen werkt aan een manier om snel, betaalbaar en met het oog op de lange termijn woningen te bouwen. De sleutel daarvoor is een eenduidige manier van werken. Door samen te werken met dezelfde uitgangspunten kunnen we sneller en goedkoper bouwen, en tegelijkertijd voldoen aan de eisen van de toekomst.  Dit komt doordat eenduidigheid ervoor zorgt dat we beter weten welke investeringen nodig zijn voor de toekomst en dat we het sneller eens zijn over bouwplannen.

Alle uitgangspunten staan in het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Het leveren van kwalitatieve nieuwbouwwoningen die hun waarde behouden staat daarin centraal. We willen dat mensen in kwalitatief goede woningen kunnen leven, in een gezonde omgeving en met lage lasten. De toekomstbestendige woningen van nu zijn dan betaalbaar voor de bewoners van morgen.

Samenwerken in de bouwopgave is cruciaal om toekomstbestendig te kunnen bouwen. Tussen organisaties, maar ook binnen organisaties. Zo helpt het platform medewerkers van duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en woningbouw elkaar te vinden. En, aansluiten bij het convenant betekent dat je als organisatie voorbereid bent op (Europese) regelgeving op dit gebied.

Al meer dan 130 organisaties hebben het convenant ondertekend. Zij zijn daarmee aangesloten bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Van overheden tot ontwikkelaars, bouwers en investeerders. De provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland ondersteunen het platform.

Het convenant is opgebouwd uit concrete elementen van de volgende 6 thema’s:

  • Circulariteit
  • Natuurinclusiviteit en biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Duurzame mobiliteit
  • Gezonde leefomgeving

Wilt u ook bouwen aan de toekomst van Nederland? Met de eenduidige afspraken uit het convenant maken we de woningbouw met elkaar toekomstbestendig. Wacht niet langer, teken mee en word onderdeel van de groeiende groep toekomstbouwers!


Download het convenant

In 2024 volgt een upgrade van het convenant, die nog vastgesteld moet worden. Op dit moment is dit nog een 1.8-versie (deze is voor het eerst gedeeld in november 2023). We verwachten dat er in de eerste helft van 2024 een 2.0-versie kan worden gepresenteerd.
Download de 1.8-versie

Op zoek naar iets anders? Kijk op de pagina met alle documenten.