12.05.2022

Convenant opgenomen in coalitieakkoord Gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik ondertekent ook het convenant Duurzame Woningbouw. De lokale partij P21 en D66, de partijen die samen het nieuwe college vormen, hebben het ondertekenen van het convenant opgenomen in het coalitieakkoord.

De partijen willen werken aan een klimaatneutrale gemeente. De directe ambitie is dan ook om de inhoud van het convenant op te nemen in het gemeentelijk beleid. Het nieuwe college hoopt dat de leefbaarheid zo een boost krijgt, vooral in dorpskernen als Odijk en Werkhoven. “We willen flink investeren in natuur, landschap en fietsinfrastructuur. We slaan een nieuwe weg in met meer natuur, biodiversiteit en fietsen”, legde fractievoorzitter Arjen Hussem van P21 aan RTV Utrecht uit.

Beeld: Trebbe – de afbeelding heeft geen directe relatie met het nieuwsbericht