30.05.2022

‘Vooraf goede afspraken maken maakt duurzame woningbouw haalbaar’

Sluit je aan bij het convenant Duurzame Woningbouw. Die oproep klonk tijdens het Platform Wonen dat 30 mei werd gehouden, georganiseerd door de provincie Utrecht. Gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie: “De afspraken uit het convenant vertalen de ambitie die we willen behalen in concrete handvatten. Zoek elkaar, bouwers en bestuurders, aan de voorkant op om die ambitie voor elkaar te krijgen. Maak daar de goede afspraken.”

Aan de knoppen kunnen draaien

Onno Dwars van Ballast Nedam Development beaamt in een vraaggesprek tijdens het event dat het gesprek ‘aan de voorkant’ voeren belangrijk is. “We ervaren spanning in onze projecten als het gaat om duurzaamheid. Je kunt een project nog lastig duurzaam maken als alle kaders al eerder ‘gezet’ zijn. De discussie over een al dan niet haalbare business case moet je voeren voor het project start. Dan kun je met elkaar nog aan knoppen draaien.”

Snelheid en betaalbaarheid

Trees van Haarst, bestuurder van een woningcorporatie in Veenendaal, de derde grote stad van de provincie, herkent de spanning. “Het schuurt op snelheid en betaalbaarheid. De vraag is waar we ons geld aan moeten besteden. En er is ook nog burgerparticipatie. De omgeving vraagt het nodige. Met de duurzame eisen van de gemeente moeten we veel.”

Daadkracht en duidelijkheid

Onno Dwars denkt dat de betaalbaarheid en menskracht de grote uitdagingen zijn. Je verliest veel tijd met het nadenken en afstemmen van veel ambities. In die tijd kun je geen andere projecten doen. Als de afspraken vooraf duidelijk zijn voor iedereen, scheelt dat veel tijd. Onno Dwars besluit: “We hebben daadkracht en duidelijkheid nodig in het speelveld. De ambities kunnen wat mij betreft niet hoog genoeg zijn. Maar met lang praten komen we geen stap verder. Iedereen moet meedoen, dat is belangrijk.”

Beeld: Trebbe – de afbeelding heeft geen directe relatie met het nieuwsbericht