24.08.2022

Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt convenant Duurzame Woningbouw/Toekomstbestendige Woningbouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageert positief op het initiatief van het convenant Duurzame Woningbouw/Toekomstbestendige Woningbouw, een initiatief van provincies, gemeenten, bouwbedrijven en ontwikkelaars. “Het convenant staat symbool voor het brede commitment van partijen om de bouw te innoveren”, zegt het ministerie over het convenant.

Het initiatief sluit aan op het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ en het programma ‘Woningbouw’ van het ministerie, laat Binnenlandse Zaken weten. “In deze programma’s wordt ook ingezet op innovatie in de bouw en verduurzaming van de gebouwde omgeving.” Ook ziet het miniserie raakvlakken met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en het Lente Akkoord 2.0 en Het Nieuwe Normaal.

Beeld: Unsplash – de afbeelding heeft geen directe relatie met het nieuwsbericht

‘Positief dat bouwpartijen en projectontwikkelaars aan de slag willen’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt al of en hoe de milieu-prestatie-eis voor nieuwbouw landelijk kan worden aangescherpt zoals aangegeven in de Kamerbrief van 12 april jl. “We vinden het positief dat bouwpartijen en projectontwikkelaars op vrijwillige basis al aan de slag willen om een hoger niveau te behalen op toekomstbestendig bouwen.” Het ministerie ondersteunt het convenant en neemt graag kennis van de uitkomsten en evaluaties. Deze zullen waar wenselijk en mogelijk worden betrokken in toekomstig beleid.