29.09.2022

Aftrap Toekomstbestendig Bouwen bij BNR Nieuwsradio

“Dit gaat een revolutie in de gebouwde omgeving blijken”

In de aanloop naar het officiële tekenmoment op donderdagmiddag 29 september, is Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development, te gast bij BNR Nieuwsradio over het belang van de convenanten. “CO2-neutraal bouwen, energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief staat nog niet voldoende verankerd in het bouwbesluit. Met het convenant spreken we een minimumpakket af waar we ons aan gaan houden en we gaan streven naar het steeds beter te doen.”

“Het is heel bijzonder, want provincies, aannemers, architecten, alle partijen werken samen in een leertraject om versneld duurzaam te gaan bouwen. De overheid is hier heel blij mee, we hebben ook contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken hoe we deze minimumeisen en het leertraject zo snel mogelijk geïmplementeerd krijgen in de wet.”

Lockdowns in de bouw voorkomen

“Als sector moeten we proactief acteren op problemen waardoor we niet meer kunnen bouwen. We weten uit het klimaatakkoord bijvoorbeeld dat we nog maar een beperkt CO2-budget hebben. Daarom moeten we nu al gaan anticiperen door minder CO2 te gaan verbruiken. Als we gaan wachten op wet- en regelgeving, dan hebben we niet geleerd in dat traject.

Op dit moment hebben we als bouwbedrijven nog onnodig veel capaciteit nodig om projecten voor te bereiden, omdat elke gemeente andere eisen en wensen heeft. Dit convenant zorgt voor eenvormigheid én voorkomt dat elke gemeente een ecoloog in dienst moet nemen om alles te controleren.”

Doe ook mee!

Revolutie in de gebouwde omgeving

“De uitstoot van machines op de bouwplaats moet minder. We gaan meer met hout en andere bio-based materialen werken. Nieuwe woningen die in de verkoop komen, zullen energieneutraal zijn. Er komt meer groen rond gebouwen, meer ruimte voor waterinfiltratie in de grond. Dit gaat een revolutie in de gebouwde omgeving blijken.”

Beluister het interview