01.12.2022

Mijlpaal: 100e organisatie sluit zich aan bij Toekomstbestendig Bouwen

Rabobank in kring Midden Nederland is de 100e organisatie die zich aansluit bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Banken financieren (de ontwikkeling van) bouwprojecten en hebben daardoor een belangrijke rol in de verduurzaming van woningbouw.

Met de ondertekening van het convenant Toekomstbestendige Woningbouw voegt de Rabobank zich bij bijna 40 gemeenten en ontwikkelende bouwers zoals Ballast Nedam Development, Bolton Groep, Schipper Bosch, Dura Vermeer, AM en Trebbe die ook voorop lopen op duurzame woningbouw. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Marcel Wijnen (links) en Arthur Woensdregt maken Rabobank in kring Midden Nederland de 100e ondertekenaar.

Concreet werken aan duurzaam, goedkoop en snel woningen bouwen

Gemeenten en marktpartijen wilden afspraken op het gebied van duurzame woningbouw maken. Bijvoorbeeld over biobased bouwen, circulariteit en energiegebruik. Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakten daarom met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen een convenant.
 
Eind september ondertekenden 87 organisaties het convenant en daarmee sloten ze zich aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Het platform organiseert kennissessies. Deze leiden tot werkgroepen die de gemaakte afspraken vertalen naar de praktijk. Zo wordt concreet gewerkt aan woningbouw zo duurzaam, goedkoop en snel mogelijk maken.

Duurzame ontwikkeling vast onderdeel van woningbouwontwikkeling

De 100e ondertekenaar is een nieuwe mijlpaal. Arthur Woensdregt, directeur coöperatieve Rabobank in kring Midden-Nederland en themadirecteur Duurzaam Wonen vindt toetreding tot de duurzame woningmarkt voor alle groepen erg belangrijk. “Duurzaamheid is een vast onderdeel van de ontwikkeling van woningbouw. Fijn dat hier nu concretere kaders voor beschikbaar zijn.”
 
De Rabobank ziet biobased bouwen, een van de pijlers van Toekomstbestendig Bouwen, als een belangrijke innovatie. Marcel Wijnen, ook directeur coöperatieve Rabobank en themadirecteur Banking4Food bij Rabobank in Midden-Nederland, legt uit: “Hierdoor worden steeds meer huizen een duurzaam gebouw. De vraag naar biobased materialen neemt toe en daar zien we een direct raakvlak met het werk van agrariërs in ons gebied. Waar er nu op andere vlakken beperkingen zijn voor de agrarische sector, biedt de productie van biobased materialen de sector een wenkend perspectief.”

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Meer andere type organisaties sluiten zich aan

Financiële instellingen zijn niet nieuw bij het platform. Eerder tekenden ook al Rabobank Metropool Regio Amsterdam en Syntrus Achmea. Daarnaast sluiten steeds meer duurzame leveranciers en producenten zich aan bij het convenant.
 
Met het convenant hopen de initiatiefnemers bij te dragen aan het vaststellen van een landelijke norm op gebied van duurzaam bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft eerder interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.
 
Ondertekenen en aansluiten bij het platform kan nog steeds via de pagina ‘Meedoen’