30.06.2023

Leiden tekent als eerste Zuid-Hollandse gemeente convenant Toekomstbestendige Woningbouw

Eerder dit jaar sloot de provincie Zuid-Holland zich aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Leiden is nu de eerste gemeente uit die provincie die het convenant ondertekent. Daarmee zijn er inmiddels veertig gemeenten in Nederland die concreet aan de slag zijn met de 6 thema’s die horen bij duurzaam woningen bouwen.

‘Thema’s duurzaamheid integraal aanpakken’

Ook Leiden ervaart een grote woningbouwopgave. Tussen 2021 en 2030 wil de gemeente 8.800 woningen gebouwd hebben. De gemeente vindt het belangrijk dat die woningbouw duurzaam gebeurt, want ze is zich bewust van de grote invloed van bouwen op het milieu en de klimaatdoelstellingen van de gemeente. “We willen de stad leefbaar houden en dat kan het best door de duurzaamheidsthema’s integraal aan te pakken”, zegt Julius Terpstra, wethouder Bouwen, Wonen en Welzijn. “We willen de milieu-impact verlagen, klimaatadaptief bouwen, de biodiversiteit stimuleren en energiezuinig kunnen bouwen.”

‘Ondersteunen landelijke methodiek’

De wethouder heeft het convenant ‘Toekomstbestendige Woningbouw’ vol overtuiging ondertekend. “Leiden is de eerste gemeente in Zuid-Holland die met het ondertekenen van dit convenant een landelijke methodiek ondersteunt om energie, circulariteit, klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit, mobiliteit en gezondheid te integreren in de woningbouwopgave. Op deze manier kunnen we toekomstbestendig bouwen.”

Julius Terpstra geeft aan dat ‘veel normen’ uit het convenant direct aansluiten op het huidige Leidse duurzaamheidsbeleid. “Met het convenant moet het voor ontwikkelende partijen eenvoudiger en duidelijker worden om een project in Leiden aan te gaan. Hiermee is iedereen op de hoogte van onze duurzaamheidsambities.”

Concreet werken aan duurzame woningbouw

De aanleiding van het convenant lag in de behoefte van gemeenten en marktpartijen om afspraken te maken op het gebied van duurzame woningbouw. De provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland ondertekenden daarom in september 2022 met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen een convenant. In december sloot de 100e ondertekenaar zich aan.

Een aantal maanden geleden sloot de provincie Zuid-Holland zich aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen en nu dus de eerste gemeente uit deze provincie. Het platform organiseert met regelmaat kennissessies. In diverse werkgroepen worden de gemaakte afspraken vertaald naar de praktijk en verder ontwikkeld. Zo wordt concreet gewerkt aan woningbouw zo duurzaam, goedkoop en snel mogelijk maken.

Het convenant ondertekenen en aansluiten bij het platform kan nog steeds via toekomstbestendigbouwen.nl/mee-doen.

Leiden is de eerste Zuid-Hollandse gemeente die zich aansluit bij Toekomstbestendig Bouwen