24.07.2023

Gemeente Schagen tekent als eerste in de Noordkop het convenant

Ook de gemeente Schagen draagt bij aan het oplossen van de woningnood. De ambitie is om de komende 3 jaar 1.600 woningen erbij te bouwen én dit toekomstbestendig te doen. De gemeente Schagen heeft daarom het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Wethouder Simco Kruijer: “Met dit convenant kijken we naar de toekomst om zo onze woningen en woonwijken toekomstbestendig te maken en daardoor een prettig leefbaar klimaat te creëren.”

Schagen is de eerste gemeente in de Noordkop (Kop van Noord-Holland) die met het ondertekenen van dit convenant een landelijke methodiek ondersteunt om energie, circulariteit, klimaatadaptiviteit, natuur-inclusiviteit, mobiliteit en leefbaarheid te integreren in de woningbouwopgave. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden met natuurlijke bouwmaterialen, regenwater gebufferd gaat worden en er energie opgewekt en opgeslagen kan worden. Ook zal er meer rekening worden gehouden met de vergroening. Dit alles zorgt voor een prettige en leefbare gemeente.

Convenant sluit aan op klimaatuitdagingen

Schagen onderkent dat de uitgangspunten van het convenant goed aansluiten op de klimaatuitdagingen die steeds urgenter worden. “Niet alleen CO2-reductie is belangrijk, maar ook de directe gevolgen van de toenemende hitte, regenval en de hoge prijs van energie en bouwmaterialen.”

Groeiende beweging werkt aan duurzame woningbouw

Het convenant is er omdat gemeenten en marktpartijen afspraken wilden maken op het gebied van duurzame woningbouw. De provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland ondertekenden daarom in september 2022 met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen een convenant. In december sloot de 100e ondertekenaar zich aan. Een aantal maanden geleden sloot de provincie Zuid-Holland zich aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Met nieuwkomer gemeente Schagen staat de teller inmiddels op 111 ondertekenaars, waarvan zo’n 40 gemeenten.

Het convenant ondertekenen en aansluiten bij het platform kan nog steeds via toekomstbestendigbouwen.nl/mee-doen.

Schagen, tot nu toe de noordelijkste gemeente van het land die zich aansluit bij Toekomstbestendig Bouwen