25.07.2023

Adviesrapport aanscherping thema ‘Gezonde leefomgeving’

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en Urban Sync maakten een adviesrapport over de manier waarop het thema gezonde leefomgeving volgens hen versterkt kan worden in het convenant Toekomstbestendige Woningbouw.

De aanleiding voor deze opdracht was het besluit van gedeputeerde Olthof van de provincie Noord-Holland om het thema gezonde leefomgeving te versterken binnen het convenant. De onderzoekers volgden de definitie van het RIVM, waarbij een gezonde leefomgeving wordt omschreven als een omgeving die als prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk druk uitoefent op de gezondheid.

Het ontwikkelen van concrete indicatoren, prestatie-eisen en ambitieniveaus voor het thema gezonde leefomgeving stond centraal in het onderzoek. Deze moeten aansluiten bij het toetsingskader van het convenant en de behoeften van de gebruikers.

De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn het toevoegen van indicatoren over:

  • Geluid in de woning
  • Luchtkwaliteit: fijnstof vanuit buiten
  • Luchtkwaliteit: fijnstof vanuit binnen (keukenafvoer)
  • Groen nabij de woning: 3-30-300 regel
  • Hitte in de woning (aanpassing)

Daarnaast worden er ook algemene aanbevelingen gegeven. Voorbeelden hiervan zijn het extra onderzoeken van indicatoren over bijvoorbeeld sociale cohesie, nadruk leggen op synergie tussen duurzaamheidsthema’s en gezonde leefomgeving (zoals klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit maatregelen dragen bij aan een gezonde leefomgeving), en verduidelijken van het onderscheid tussen gebouw en gebied.

Dit rapport draagt bij aan de jaarlijkse evaluatie van het convenant. De aanbevelingen uit dit adviesrapport zullen worden opgenomen in het jaarlijkse evaluatietraject van het convenant Toekomstbestendige Woningbouw. Na een bestuurlijke stuurgroep na de zomer zal duidelijk zijn of deze indicatoren kunnen worden opgenomen in een hernieuwde versie van het convenant.

Download het rapport