22.08.2023

Advies aanscherping thema Duurzame mobiliteit

De provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn samen tot een advies voor nieuwe indicatoren gekomen voor het thema Duurzame mobiliteit in het convenant Toekomstbestendige Woningbouw. De huidige indicatoren zijn verdiept en uitgebreid.

Duurzame mobiliteit richt zich op het voorkomen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Het STOMP-principe (Stappen – Lopen, Trappen – Fietsen, Openbaar vervoer, Mobility as a
Service en Personenauto) staat hierbij centraal.

Actieve, duurzame en ruimtebesparende vervoerswijzen krijgen hierbij de voorkeur boven het gebruik van de privéauto.

Het STOMP-principe richt zich met name op personenvervoer. Om deze reden is logistiek in dit advies als aparte categorie meegenomen.

Dit rapport draagt bij aan de jaarlijkse evaluatie van het convenant. Het advies is onderdeel van de kennissessie op 24 augustus 2023.

Download het rapport

Aanmelden voor de kennissessie van 24 augustus 2023