23.11.2023

Nieuwe koplopers sluiten aan bij het convenant Toekomstbestendige Woningbouw

‘We werken aan de nieuwe standaard voor de bouw’

De lijst koplopers op het gebied van toekomstbestendig bouwen van woningen groeit weer met 10 nieuwe organisaties. Het convenant werd tijdens het tweede event van Toekomstbestendig Bouwen officieel ondertekend door onder meer Triodos Bank, BAM Wonen en West-Friese gemeenten. De werkgroep achter Toekomstbestendig Bouwen werkt eraan om van het convenant een landelijke norm te maken.

Inmiddels zijn er meer dan 120 organisaties die zich commiteren aan de ambities van toekomstbestendig bouwen. Het platform Toekomstbestendig Bouwen, een samenwerking van 4 provincies, startte vorig jaar. Toen al met 87 organisaties. Er zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven uit de financiële sector en belangengroepen aangesloten.

Sneller, duurzamer én betaalbaarder 

Gedeputeerde Rob van Muilekom is blij met de groei. “Bij de ondertekening van het convenant vorig jaar hadden we de ambitie om te groeien en landelijk te worden. We zien dat deze ambitie nu werkelijkheid is geworden. Het komende jaar blijven we werken aan standaardisatie in de bouw. Want dit is nodig om sneller, duurzamer én betaalbaarder te bouwen.”

Nieuwe partners

De nieuwe partners die afgelopen donderdag op het podium stonden zijn divers en dragen allemaal op een belangrijke en eigen manier bij aan de woningbouw: Triodos Bank, Natuur en Milieu Flevoland, BAM Wonen, Prefab Noord Veluwe, Unitura, gemeente Hoorn en gemeente Opmeer.

‘Radicaal andere bouwmethodes zijn nodig’

Kitty de Heiden, Director Personal & Private Banking van Triodos Bank licht toe waarom zij het convenant van harte ondertekenen: “Voor een inclusieve transitie naar een duurzame woningmarkt is het nodig dat we met elkaar radicaal andere bouwmethodes en financieringsvormen ontwikkelen. Zo zijn we de eerste kredietverstrekker die een biobased hypotheek aanbiedt, waarbij de rente is gerelateerd aan de materialenkeuze voor de woning. ” 

‘Elkaar versterken’

Voor Sicco Jansen, mede-eigenaar van Unitera en vandaag ook winnaar van een Gazellen Award van het FD, was het logisch om te ondertekenen. “Natuurinclusief bouwen zit in het DNA van ons bedrijf. En met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd voelt het nog relevanter om nu een handtekening te zetten.” Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn: “Ik sta hier namens de hele regio West-Friesland. We vinden het belangrijk om de tekenen. We doen dit als regio, daarmee versterken we elkaar.”

Convenant als landelijke norm 

Vanuit gemeenten en marktpartijen in een aantal provincies kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen, die nu in het convenant staan, gaan gelden als landelijke norm. Sinds dit jaar werken de convenantpartners daarom samen met het Rijk en verschillende andere stakeholders in de bouw aan een nieuwe landelijke standaard.  

Platform helpt duurzamer bouwen

Met het ondertekenen van het convenant voegen de organisaties zich bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Dit platform helpt organisaties om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. De lerende organisaties kunnen elkaar vinden, samen kennis delen en samen onderzoeken hoe er nog duurzamer kan worden gebouwd. Binnenkort komt er een nieuwe versie van het convenant.

Voor vragen over het evenement kunt u een e-mail sturen naar event@toekomstbestendigbouwen.nl.