21.03.2024

Utrechtse organisaties bijeen op startsessie rondom implementatie convenant

Utrechtse convenantpartners kwamen onlangs bij elkaar via een online startsessie. De sessie was georganiseerd door de provincie Utrecht in samenwerking met C-creators. Het doel van de bijeenkomst was om vragen uit te wisselen die er leven en te bespreken welke uitdagingen gemeenten en ontwikkelaars ervaren bij de implementatie van het convenant Toekomstbestendig Bouwen.

Samen met C-creators implementatie handen en voeten geven

De Provincie Utrecht heeft de hulp ingeroepen van C-creators voor de implementatie van het convenant. C-creators is een onafhankelijke stichting die partijen helpt de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. Convenantpartners bundelen zo hun krachten met C-creators om de uitdagingen rondom de implementatie van het convenant aan te pakken. Om zo de implementatie handen en voeten te kunnen geven.

Verder gaan met een aantal hoofdthema’s

In het vervolg focussen de partijen zich op twee of drie hoofdthema’s, ingegeven door vragen en uitdagingen van gemeenten en ontwikkelaars. Door middel van praktische werksessies en de uitwisseling van kennis en ervaring werken de partijen toe naar concrete oplossingen en handvatten. Die worden vervolgens weer breed gedeeld binnen de sector. Zo wordt samen gewerkt aan een steeds duurzamere bouweconomie.

Ook aan de slag met duurzame woningbouw en biosbased materialen? Onderteken het convenant en sluit aan bij het platform Toekomstbestendig Bouwen via toekomstbestendigbouwen.nl/mee-doen.