24.04.2024

Kom ook naar het congres Toekomstbestendig Bouwen!

Op 24 oktober 2024 is er weer een congres van Toekomstbestendig Bouwen. Een event om elkaar weer te zien en spreken, ontwikkelingen van de afgelopen periode te markeren, nieuwe inspiratie te delen én nieuwe ondertekenaars van het convenant Toekomstbestendig Bouwen welkom te heten.

Dit jaar staat de implementatie van het convenant centraal. Tijdens het congres gaan we hier uitgebreid op in en delen we met elkaar de beste praktijkervaringen.

Bent u er ook bij?

Datum: 24 oktober 2024
Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur (inclusief lunch en aansluitend een borrel)
Locatie: Prodentfabriek (Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort)