Kennisbank

Documenten die helpen bij het implementeren van het convenant

Adviesrapport aanscherping thema Gezonde leefomgeving

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en Urban Sync maakten een adviesrapport over de wijze waarop het thema Gezonde leefomgeving volgens hen versterkt kan worden in het convenant Toekomstbestendige Woningbouw.

Download het rapport

Advies aanscherping thema Duurzame mobiliteit

De provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn samen tot een advies voor nieuwe indicatoren gekomen voor het thema Duurzame mobiliteit in het convenant Toekomstbestendige Woningbouw. De huidige zijn verdiept en uitgebreid.

Download het rapport