15.06.2022

Hebben jullie een besluitstuk dat ik mee kan sturen met het convenant naar mijn bestuur/raad/college? 

U kunt van ons een concept Voordracht voor Besluitvorming College krijgen. Deze is ook als basis te gebruiken voor een bestuur van een andere type organisatie.