15.06.2022

Het convenant moet leiden tot ‘een gelijk speelveld’. Wat bedoelen jullie daarmee?  

Er wordt nu heel veel gebouwd. We zouden een hoop kansen missen als we nu geen afspraken maken over de prestatie-eisen. Met de afspraken worden dus veel meer gebieden toekomstbestendiger (opschaling). Voor de marktpartijen geldt dat hoe gelijker het speelveld is (ofwel hoe meer partijen de afspraken onderschrijven), hoe meer generieke oplossingen er kunnen worden ontwikkeld en hoe minder tijd er nodig is voor specifieke oplossingen en processen voor een specifieke locatie. Het betekent meer innovatiekracht (meer bouwvolume met dezelfde randvoorwaarden). Daarnaast betekent het dat we dezelfde taal spreken en het proces tot daadwerkelijke ontwikkeling kunnen verkorten. Gesteggel over de ambitie wordt hiermee vermeden. Kortom: sneller, goedkoper en duurzamer bouwen.