04.06.2024

Hoe bouwen we in de toekomst?

We weten dat hoe we tot nu toe bouwden, in de toekomst niet meer mogelijk is. Grondstoffen raken op, energie moet uit duurzamere bronnen gehaald worden en een gezonde leefomgeving is niet meer vanzelfsprekend, daar moet je als bouwer actief iets voor doen.

Het convenant Toekomstbestendig Bouwen streeft naar de bouw van betaalbare toekomstbestendige woningen en het ontwikkelen van efficiënte en slimme manieren om zo duurzaam mogelijke resultaten te bereiken.

In de toekomst zal woningbouw draaien om de vraag hoe de kwaliteit is op de volgende punten:

  • Circulaire bouw: hergebruik van materialen
  • Natuurinclusiviteit: behoud van de natuur en mogelijk zelfs verbetering van de biodiversiteit
  • Energie: zuinig en gebruikmakend van duurzame energiebronnen
  • Klimaatadaptatie: in welke mate is de woning bestand tegen extreme temperaturen, droogte en hevige regenval
  • Duurzame mobiliteit: is de omgeving zo ingericht dat bewoners eenvoudig gebruik kunnen maken van duurzame vervoersopties als OV en fietsen
  • Gezonde leefomgeving: staat de woning in een gezonde leefomgeving en is de luchtkwaliteit in de woning ook gezond te houden?