01.02.2024

Hoe geven wij als partner van het convenant akkoord op de actualisatie/de volgende versie van het convenant?

Partners hebben bij de ondertekening ook ingestemd met de doorontwikkeling van het convenant. Regelmatig zal er een aanscherping/upgrade zijn. De eerste is in 2024. De aanscherping groeit mee met de nieuwe wensen en mogelijkheden in de markt. Daarmee blijft het convenant actueel en zorgt het convenant ervoor dat het toewerken naar de klimaatdoelstellingen mogelijk blijft, het uiteindelijke doel. Het is aan elke organisatie zelf om daarbij ook het nieuwe convenant weer intern te borgen en extern te gebruiken. Daarvoor is de deelname aan events en andere kennissessies een belangrijk middel.