15.06.2022

Hoe moet ik het convenant vastleggen in beleid? 

De afspraken uit het convenant legt u vast zoals dat past bij de situatie in uw organisatie. Afspraken die u al heeft gemaakt met partijen, blijven bestaan. Daarnaast legt u de ambities uit het convenant juridisch vast in bijvoorbeeld beleid of ondernemingsplannen. Mensen van Toekomstbestendig Bouwen kunnen u daarbij helpen, zodat de juridische verankering zo min mogelijk voor de rekening van de ambtelijke capaciteit komt.