03.08.2023

Komt er een update van het convenant? 

We werken aan één convenant voor alle provincies en aan een landelijke borging van alle ambities die we hebben uitgewerkt. Wanneer een en ander in werking treedt, wordt later bekend. Tot die tijd kunt u het convenant dat er nu ligt ondertekenen of uw interesse aan ons kenbaar maken door contact met ons op te nemen.