13.06.2022

Kost duurzame woningbouw ons extra tijd? 

Ja, dit kost een beetje extra tijd. In de nabije toekomst moeten woningen duurzaam zijn, volgens de afspraken die er zijn gemaakt vanuit de energietransitie. Het achteraf duurzaam maken van woningen is altijd tijdrovender dan dit vooraf te regelen. Vanuit het convenant en het platform toekomstbestendigbouwen.nl ontzorgen we u met allerlei standaard documentatie. 

Duurzame woningbouw zorgt er bovendien voor dat uw CO2-uitstoot daalt en uw organisatie de klimaatdoelstellingen op dat vlak sneller haalt, zodat u meer ruimte heeft om te bouwen of andere activiteiten door kunt laten gaan.