23.08.2022

Kost het geld om het convenant te tekenen?

Nee, het meetekenen van het convenant is gratis. Wat we wel vragen van ondertekenaars is het delen van informatie en kennis gedurende het leertraject. Denk aan het delen van goede voorbeeldprojecten, als jullie bijvoorbeeld een duurzaam project aan het ontwikkelen zijn, of gerealiseerd hebben zouden we hierover bijvoorbeeld informatie willen verstrekken aan andere partijen. Dit geldt dan natuurlijk ook andersom.

We zijn ons ervan bewust dat dit kennis en tijd vraagt, maar je krijgt daar uiteraard ook weer informatie en hulp voor terug. Op deze manier willen we het voor alle partijen toegankelijk en aantrekkelijk maken om mee te doen in onze duurzame missie naar een toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.

Ook organiseren we kennissessies waaraan je deelt kunt nemen, hieruit kunnen wij dan weer leren waaraan behoefte is in het werkveld zodat we zo goed en gericht mogelijk kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld standaarddocumenten.