23.08.2022

Onder welk beleidsdomein valt duurzame woningbouw?

Duurzame woningbouw valt onder twee beleidsdomeinen: Duurzaamheid en Wonen. Het initiatief voor duurzaam bouwen komt vaak bij Duurzaamheid vandaan, daarna moet Wonen ermee aan de slag.
Het bouwen van woningen gebeurt vanuit de afdeling Wonen en Ruimtelijk domein. Het is belangrijk dat de uitvoering in lijn is met het beleid dat gevormd wordt door de afdeling Duurzaamheid.
De verantwoordelijk voor het duurzaam bouwen valt uiteindelijk onder het domein Wonen, daar vindt immers de uitvoering plaats. Het is dan ook logisch dat de wethouder Wonen het convenant tekent. Als hij niet kan, kan degene met duurzaamheid in de portefeuille als vervanger het convenant tekenen.