20.12.2023

Waarom is het convenant 2.0 nog niet actief?

december 2023

De werkgroep van Toekomstbestendig Bouwen is in 2023 bezig geweest om input te verzamelen via sessies: evaluaties en nieuwe ambities voor het convenant 2.0. Dit gebeurde live en online. Via een notitie hebben we de wijzigingen uitgelegd. Helaas bleek in november 2023 de vaart van de verwerking en de totstandkoming van het nieuwe convenant voor verschillende organisaties te snel te gaan. Te veel en te grote veranderingen in een te korte (toch al drukke) tijd.

De werkgroep geeft daarom meer tijd om opmerkingen mee te geven en die weer te verwerken. Ook om hier en daar een toelichting te geven. Alsnog wil de werkgroep begin 2024 de definitieve versie opmaken.

Het convenant groeit mee met de mogelijkheden die er zijn. Waarom is een update nodig? We hebben bij de eerste versie aangegeven dat er nog een aantal dingen ontbraken, zoals de aansluiting op Het Nieuwe Normaal, de gezonde leefomgeving en drinkwater. Dat staat er nu goed in.

In deze extra tijd wegen we de aanpassingen die gevoelig liggen nog eens af. Sommige waarden zullen we nog steeds opnemen, omdat de verwachting is dat we daar op korte termijn vanuit EU richtlijnen over krijgen of zelf een probleem mee krijgen (zoals met drinkwater). Er zijn ook partijen die vinden dat de indicatoren nog steeds niet ver genoeg gaan. We zoeken steeds naar een balans.

Met deze versie verwachten we voorlopig geen (grote) wijzigingen meer door te hoeven voeren. Tenzij nieuwe inzichten of andere wet- en regelgeving daar wel om vraagt.