15.06.2022

Waarom waren er twee convenanten? 

De MRA en provincie Utrecht werkten begin 2022 tegelijk aan vergelijkbare convenanten. Toen dat duidelijk werd, is de samenwerking tussen de regio’s actief opgezocht. In de provincie Utrecht en de MRA vindt namelijk 30% van de nieuwbouw van Nederland plaats, dus de samenwerking zou het draagvlak en de uniformiteit alleen maar vergroten. Er zijn kleine regionale verschillen die vanwege het voortraject en het draagvlak dat daarmee opgebouwd was in deze versies nog terug te vinden zijn. In de versie van 2023 worden de twee convenanten samengevoegd tot één convenant.  

Het blijft niet bij deze twee regio’s. Inmiddels zijn de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en verschillende gemeenten ook betrokken bij het convenant. Daarnaast er is interesse vanuit andere regio’s, zoals Noord-Brabant en Drenthe om aan te sluiten. 

De eerste twee convenanten:

Convenant Duurzame Woningbouw | provincie Utrecht

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw | MRA

Van deze twee convenanten is begin 2023 een overkoepelend convenant gemaakt, die staat op de pagina Meedoen. Later in 2023 komt er een update van dit ‘neutrale’ convenant.