15.06.2022

Waarom zijn er twee convenanten? 

De MRA en provincie Utrecht werkten tegelijk aan vergelijkbare convenanten. Toen dat duidelijk werd is de samenwerking tussen de regio’s actief opgezocht. In de provincie Utrecht en de MRA vindt namelijk 30% van de nieuwbouw van Nederland plaats, dus de samenwerking zou het draagvlak en de uniformiteit alleen maar vergroten. Er zijn kleine regionale verschillen die vanwege het voortraject en het draagvlak dat daarmee opgebouwd was in deze versies nog terug te vinden zijn. In de volgende versie worden de twee convenanten samengevoegd tot één convenant.   

Het blijft niet bij deze twee regio’s. Inmiddels zijn de provincie Flevoland en haar gemeenten ook betrokken bij het convenant. Daarnaast er is interesse vanuit andere regio’s, zoals Noord-Holland-Noord en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Drenthe om aan te sluiten.