15.06.2022

Wat houden de verschillende ambitieniveaus in? 

Het convenant bevat drie verschillende bovenwettelijke ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Brons zit dicht tegen het wettelijk minimum aan, zilver stijgt daar bovenuit en goud is echt een koplopers-ambitie. Bij ondertekening van het convenant, tekent een partij automatisch voor brons, waarbij maatwerk mogelijk is (‘pas toe of leg uit’-principe). Uiteindelijk bepaalt elke ondertekenaar zelf welk ambitieniveau er wordt gekozen, waarbij brons de standaard is.  
Uitgangspunt voor het convenant zijn de landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulariteit en de energietransitie. Het convenant verwijst daarnaast naar initiatieven zoals de ‘Afspraken klimaatadaptief bouwen’, ‘Samen versnellen naar het nieuwe normaal’ en de ‘Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen’.