15.06.2022

Wat is de waarde van het convenant?  

Het convenant is een signaal naar het ministerie BZK dat provincies, gemeenten en partijen uit de markt zoals ontwikkelaars, bouwbedrijven en  ontwerpers bereid zijn om duurzaam bouwen naar een hoger niveau te tillen. Daarbij zorgt schaalvergroting voor een gelijker speelveld. Omdat deze organisaties met elkaar kennis delen kan duurzame woningbouw sneller en goedkoper ontwikkeld worden. Het ministerie van BZK heeft aangegeven het convenant te ondersteunen. Gesprekken over eventuele verdere samenwerking lopen nog.