04.06.2024

Wat is een toekomstbestendige woning?

Bij het ontwikkelen van toekomstbestendige woningen staat duurzaamheid centraal. Niet alleen dat de woning jaren meekan, maar ook dat de eisen aan de woning in lijn zijn met wat we in de toekomst van woningen verwachten. We willen ook dat de woning bijdraagt aan het behoud van de leefbaarheid van onze planeet.

Het convenant Toekomstbestendig Bouwen streeft naar de bouw van betaalbare toekomstbestendige woningen en het ontwikkelen van efficiënte en slimme manieren om zo duurzaam mogelijke resultaten te bereiken.

Zes speerpunten

  • Daarom zoeken we betaalbare mogelijkheden om nieuwe woningen circulair te bouwen: materialen die gebruikt worden, zijn hergebruikt en/of kunnen hergebruikt worden.
  • De woningen worden beoordeeld op natuurinclusiviteit en biodiversiteit: de (bouw van de) woning draagt bij aan het behoud van de natuur en verbetert mogelijk de diversiteit zelfs.
  • We hebben te maken met een verandering van het klimaat. Nieuwe woningen zijn bestand tegen hevige regenval, droogte en extreme temperaturen.
  • Voor het behoud van de leefbaarheid van de aarde, moeten we overstappen op duurzamere energiebronnen. Nieuwe woningen zijn zo energiezuinig mogelijk en maken gebruik van zoveel mogelijk duurzame energiebronnen, zoals een warmtepomp en zonnepanelen.
  • Bij de bouw van de woning is onderzocht hoe de bewoners ruim toegang kunnen hebben tot duurzame mobiliteit, zoals goede OV-verbindingen en fietspaden.
  • Tot slot levert een toekomstbestendige woning de bewoner zelf direct iets heel belangrijks op: een gezonde leefomgeving. Er is gekeken naar een gunstige beïnvloeding van de luchtkwaliteit, geluidshinder, sociale cohesie en een groene omgeving. Dit bevordert zowel de fysieke als mentale gezondheid van de bewoners.