21.05.2024

Wat is het convenant Toekomstbestendig Bouwen in de MRA?

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkte begin 2022 aan een convenant voor Toekomstbestendige woningbouw. Dit convenant is in september 2022 ondertekend door partijen uit de metropoolregio.

Toen was al duidelijk dat de Provincie Utrecht met een vergelijkbaar convenant bezig was. Daarom werd de samenwerking tussen de regio’s actief opgezocht. In de provincie Utrecht en de MRA vindt namelijk 30% van de nieuwbouw van Nederland plaats, dus de samenwerking zou het draagvlak en de uniformiteit alleen maar vergroten. Er zijn kleine regionale verschillen die vanwege het voortraject en het draagvlak dat daarmee opgebouwd was in deze versies nog terug te vinden zijn. In de versie van 2023 worden de twee convenanten samengevoegd tot één convenant.  

Het blijft niet bij deze twee regio’s. Inmiddels zijn de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en verschillende gemeenten ook betrokken bij het convenant. Daarnaast er is interesse vanuit andere regio’s, zoals Noord-Brabant en Drenthe om aan te sluiten. 

Het convenant van de MRA uit 2022 lees je hier: Convenant Duurzame Woningbouw | provincie Utrecht

Van deze twee convenanten is begin 2023 een overkoepelend convenant gemaakt, die staat op de pagina Meedoen. Later in 2024 komt er een update van dit ‘neutrale’ convenant.