15.06.2022

Wat is het effect als het convenant er niet komt en we doorgaan met hoe we nu woningen bouwen?  

Het risico om aanpassingen over duurzame woningbouw van woningen niet vanaf het begin mee te nemen in gebiedsontwikkeling, leidt tot hogere (maatschappelijke) kosten in de toekomst. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn van schade bij extreem weer, maar ook de grote herinvesteringskosten later om een gebied toekomstbestendig te maken. Deze kosten zijn op dat moment hoger dan de meerkosten die gemaakt worden wanneer bij nieuwbouw duurzaamheid meteen wordt meegenomen. Deze hogere herinvesteringskosten zullen dan waarschijnlijk door het publieke domein moeten worden gedragen.