15.06.2022

Wat staat er in het convenant? 

Het convenant bevat een pakket publiek-private afspraken met meetbare ondergrenzen op het gebied van energie, circulariteit, klimaatadaptatie , natuurinclusief bouwen, duurzame mobiliteit en gezondheid. Doelgroep zijn de partners in de bouwketen: Rijk, gemeenten, provincies, bouwers, ontwikkelaars, corporaties, waterschappen, maatschappelijke- en brancheorganisaties. Met het convenant wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor marktpartijen waardoor er toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig én goedkoper gebouwd kan worden; hierbij wordt uitgegaan van een set indicatoren die toegepast kan worden voor alle projecten (binnen de gemeenten) in uw provincie.