15.06.2022

Welke ondersteuning kan mijn organisatie krijgen voor de uitvoering van het convenant? 

Vanuit het convenant is een leertraject opgezet dat bestaat uit de volgende onderdelen: kennis en toepasbaarheid, monitoring en evaluatie, inspireren en leren en communiceren. Als deelnemer van het convenant kunt u hier gebruik van maken. Meer informatie kunt u vinden op deze website en u krijgt ook per mail informatie als u hebt aangegeven mee te tekenen. Krijgt u deze informatie niet, neem dan contact met ons op.