15.09.2022

Online tafelgesprek met de mensen achter het convenant

De ondertekening van het convenant komt langzaam aan dichterbij. In een uitzending van NHNext doen verschillende sleutelpersonen nog eens goed uit de doeken waarom het convenant Duurzame Woningbouw/Toekomstbestendige Woningbouw er is en wat er in staat. NHNext is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners.

Soms lijkt het wel of iedereen ‘duurzaam’ wil bouwen. De termen en definities vliegen je om de oren. En wat betekent het dan concreet? Het convenant van de provincie Utrecht en die van Metropoolregio Amsterdam spreken duidelijke taal. De beschreven ambities creëren een gelijk speelveld, waar iedereen vanuit dezelfde uitgangspunten aan mee kan doen.

Lees in de convenanten om te zien wat de uitgangspunten zijn

‘Ook aansluiten als je nog niet zover bent’

Het convenant biedt houvast om concrete gesprekken te voeren met samenwerkende partijen over de toekomstbestendigheid van een bouwproject. Marrit van der Schaar, Provincie Utrecht: “Niet aansluiten is een gemiste kans. Ook als je nog niet zover bent kun je meeliften op de kennis en ontwikkeling die er al is.” 

Meld je aan

Toekomstbestendig bouwen wordt goedkoper en duurzamer

Door met veel partijen samen aan dezelfde ambities te werken, ontwikkelt de bouw zich sneller en slimmer. Uiteindelijk wordt toekomstbestendig bouwen goedkoper en duurzamer, legt Van der Schaar uit. “Het Rijk is al bezig om toekomstbestendig bouwen wettelijk vast te leggen in een nieuw bouwbesluit. Over een paar jaar wordt dit de norm. Dan wil je al wel in de boot gestapt zijn. Nu tekenen voor het convenant is nu kiezen voor een toekomstbestendige organisatie.”

Bekijk de video

Op 29 september tekenen naar verwachting zo’n 75 organisaties het convenant. Voor NHNext gingen de mensen achter het convenant aan tafel om het belang van toekomstbestendig bouwen te onderstrepen.

Beeld: Ballast Nedam Development – de afbeelding heeft geen directe relatie met het nieuwsbericht