Op weg naar duurzame woningbouw; tekent uw organisatie mee?

Doe mee

Toekomstbestendig bouwen:
nu goed regelen voor later

Duurzaam, goedkoper en sneller bouwen: dat is waar wij voor willen gaan. Door woningen duurzamer te bouwen, kunnen we als bouwsector veel bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Met de juiste afspraken, die we in het convenant hebben genoteerd, kunnen we werk maken van toekomstbestendige woningbouw. Dat is niet alleen goed voor onze leefomgeving, het is ook goedkoper en sneller. Zo bouwen we samen aan een prettige plek om te wonen. Voor nu en voor de generaties na ons.

Het tekenmoment is op 29 september 2022!


Onderteken het convenant!

Staat u ook achter het convenant? Door het te ondertekenen spreekt u de intentie uit om woningen te bouwen volgens duurzame en toekomstbestendige normen.

Wie doen er mee?

Al tientallen partijen hebben zich aangesloten en velen nemen snel het besluit. De laatste organisaties die hebben besloten om zich bij het convenant te voegen zijn zichtbaar in het dashboard hierboven.

Kom erachter wie er nog meer meetekent!

Naar de overzichtspagina

Zij gingen u voor

Onder meer deze organisaties ondertekenen het convenant ook!

  • Gemeente Bunnik
  • Ingenieursbureau Sweco
  • Gemeente Nieuwegein
  • Syntus Achmea
  • Bouwende ontwikkelaar Trebbe
MRA en regio Utrecht maken afspraken voor versnellen en verduurzamen woningbouw
11.03.2022

MRA en regio Utrecht maken afspraken voor versnellen en verduurzamen woningbouw

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Utrecht en een vertegenwoordiging van gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties, waterschappen en projectontwikkelaars maken gezamenlijk één overkoepelend convenant om te komen tot versnelde, duurzame woningbouw. Met stevige ambities op het vlak van onder meer circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energieverbruik.

Lees meer

De 6 pijlers van toekomstbestendigbouwen.nl

Duurzame, toekomstbestendige woningbouw bestaat uit 6 thema’s:

Circulair bouwen

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Klimaatadaptief

Energieneutraal

Duurzame mobiliteit

Gezonde leefomgeving

Deze website verrijken we in de komende tijd met voorbeelden en inhoudelijke artikelen over deze 6 pijlers. Benieuwd wat deze thema’s concreet betekenen? Lees het hieronder in het convenant van uw regio.

Er worden twee convenanten ondertekend

Wat levert het op om het convenant te ondertekenen?

We maken met elkaar afspraken over wat duurzaam en toekomstbestendig is. Hierdoor hoeft u als gemeente, woningbouwcorporatie, ontwikkelaar of aannemer niet zelf steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Met elkaar bouwen we een kennisplatform, met standaard documenten om bijvoorbeeld duurzaamheidseisen te kunnen opnemen in een uitvraag, of voor de onderbouwing van een subsidieaanvraag. Daarnaast bieden we vanuit dit platform expertsessies aan en geven we uw organisatie praktisch advies om u te helpen bij het uitvoeren van de afspraken uit het convenant.

Doe mee! Meld u aan om het convenant ook te ondertekenen.


Vragen?

Wat betekent het meedoen aan het convenant? We leggen u graag uit wat de kracht van dit convenant is. Kijk bij de Veelgestelde vragen of neem contact met ons op om al uw vragen te stellen.