20.02.2023

Ook provincie Zuid-Holland schaart zich achter convenant Toekomstbestendig Bouwen

De provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij het convenant van Toekomstbestendig Bouwen. Ze schaart zich achter het initiatief van publieke en private partijen in de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarmee wordt de standaard uit het convenant van deze regio’s verbreed naar nieuw deel van Nederland.

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland moet qua aantal woningen bijna een stad ter grootte van Den Haag bouwen. Daarbij hebben we te maken met de enorme gevolgen van klimaatverandering, stijgende energieprijzen, de uitputting van grondstoffen en teruglopende biodiversiteit. Gemeenten, de bouwsector en andere betrokken partijen hebben eenduidige

richtlijnen nodig om te voorkomen dat we kosten afwentelen op de toekomst en nu al bouwen aan een gezonde omgeving. Toekomstbestendig Bouwen is essentieel om de Zuid-Hollandse bouwopgave verantwoord vorm te geven.”

Toekomstbestendig Bouwen biedt naast standaarden een platform voor kennis, leren en ontwikkelen. Koning: “Zuid-Holland liet voor klimaatadaptief bouwen eerder al zien dat we toekomstbestendig bouwen gemeengoed willen maken en ontwikkelde een breed gedragen standaard. De nationale beweging groeit.” De provincie Zuid-Holland bracht de koplopers voor toekomstbestendige woningbouw eerder binnen in een Zuid-Hollandse coalitie. Ook daar gaan ‘leren en doen’ hand in hand. Nu kan de provincie Zuid-Holland ook buiten de provinciegrenzen samenwerken om méér toekomstbestendige woningbouw te realiseren.