23.11.2023

Regio Westfriesland ondertekent convenant Toekomstbestendig Bouwen

‘We geven een krachtig signaal af’

Tijdens het Toekomstbestendig Bouwen-event op 23 november ondertekenden ook de 7 gemeenten van Regio Westfriesland het convenant. Met deze ondertekening zetten deze gemeenten een belangrijke stap voorbij de bestaande richtlijnen voor nieuwe gebouwen. Het doel is de kwaliteit van nieuwe woningen en gebouwen te verhogen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren.

Het besluit om te tekenen is genomen na overleg met waterschappen, ontwikkelaars en bouwers in de regio. Samen hebben zij nagedacht over de toekomst van bouwprojecten in de regio. Een deel van de gemeenten gaf aan behoefte te hebben aan extra duurzaamheids-uitgangspunten die zij kunnen opnemen in hun planvorming. Het convenant voorziet in deze behoefte en stelt gezamenlijke richtlijnen op, die verder gaan dan de al bestaande richtlijnen van het Nederlands Bouwbesluit voor nieuwe gebouwen.

Regio Westfriesland bestaat uit de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn benadrukt het belang van deze gezamenlijke stap: “Met het convenant Toekomstbestendig Bouwen geven wij als gemeenten een krachtig signaal af dat we streven naar een hogere kwaliteit van onze gebouwde omgeving en een betere leefbaarheid voor onze inwoners.” Wethouder en mede-ondertekenaar Herman ter Veen van de gemeente Opmeer: “Met het gebruik van deze ambitieniveaus sluiten de 7 gemeenten aan bij een gemeenschappelijke taal en creëren we een gelijk speelveld.”

Het convenant ondertekenen en aansluiten bij het platform kan nog steeds via toekomstbestendigbouwen.nl/mee-doen.

Bekijk het dashboard met alle aangesloten organisaties