21.05.2024

Toekomstbestendig Bouwen heeft nu ook een Bestuurlijke Kerngroep

Toekomstbestendig Bouwen had nog geen Bestuurlijke Kerngroep. Deze is nu aangetreden. De kerngroep vertegenwoordigt sectoren, landsdelen en bestuurslagen. Het team is verantwoordelijk voor het borgen van de inhoud van het convenant en de praktische toepasbaarheid van het convenant. Er is ook een stuurgroep. Die is verantwoordelijk voor de processen rondom Toekomstbestendig Bouwen.

Bestuurders nemen deel op persoonlijke titel. Ze hoeven niet af te stemmen met de groep die ze vertegenwoordigen, wel wordt verwacht dat ze werken voor het overstijgende belang. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • Astrid Jansen, wethouder gemeente Amersfoort
  • Ani Zalinyan, wethouder gemeente Heemskerk
  • Rob van Muilekom, gedeputeerde Provincie Utrecht
  • Jan-Willem van de Groep, zelfstandige, beginmaker, zet zich o.a. in voor biobased bouwen
  • Ariane Hoog, manager en bestuurder met sterke affiniteit voor circulaire economie, innovatie, water en klimaatadaptatie
  • Geert Dirkse, Business Analist Bouw Rabobank
  • Els Otterman, dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De beoordelingscommissie adviseert om de kerngroep om uit te breiden: van zeven naar negen leden. Een goede aanvulling zou zijn: een lid uit de bouwsector (bouwer/ontwikkelaar) en uit een woningcorporatie. Bij voorkeur niet uit de regio Utrecht, deze is al ruim vertegenwoordigd.

Wil je meer informatie over de bestuurlijke kerngroep? Heb je interesse om zitting te nemen? Kijk dan naar de eerdere vacaturetekst en neem contact met ons op.