Gegegevensverwerking

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Op deze pagina beschrijven wij kort hoe wij omgaan met de gegevens die ons worden toevertrouwd in het contact met onze partners. In dit privacy statement geven we aan dat wij met zorg omgaan met persoonsgegevens. Daarmee werken wij volgens de kaders van de AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Algemeen

De provincies die werken aan Toekomstbestendig Bouwen, werken met een gedeelde en beveiligde omgeving voor alle bestanden. Hier worden ook contactpersonen in bijgehouden, zodat we mensen op de hoogte kunnen houden over de ontwikkelingen in duurzame woningbouw. Deze omgeving blijft zo lang bestaan als het project Toekomstbestendig Bouwen duurt.

Website en e-mail

We werken met een speciaal e-mailadres waar mensen met een vraag naartoe kunnen e-mailen. We bewaren deze e-mails in de mailbox, zodat we contact kunnen blijven houden over de ontwikkelingen in duurzame woningbouw. De website bevat een aantal formulieren. De inzendingen daarop worden in het website-systeem opgeslagen en verstuurd naar de mailbox. De website en mailbox blijven zo lang bestaan als het project Toekomstbestendig Bouwen duurt.

Mailings

Voor mailings werken we met een mailtool. Onze contacten die we willen mailen of die mail willen ontvangen, staan daar in opgeslagen. Het is mogelijk om je uit te schrijven voor de mailings. De mailtool blijft niet langer actief als het project Toekomstbestendig Bouwen duurt.

Kennissessies en events

Voor de kennissessies en events verzamelen we inschrijven. Dit doen we om contact te kunnen houden over de kennissesie dan wel het event en over de ontwikkelingen in duurzame woningbouw. De inschrijvingen bewaren we zo lang als het project Toekomstbestendig Bouwen duurt, zodat we contact kunnen blijven houden over de energietransitie.