13.06.2022

Is duurzame woningbouw niet duurder?  

Op de korte termijn gezien kost duurzame woningbouw soms meer. Het is echter van belang om naar de totale levensduur van een woning te kijken. De WUR heeft onderzoek gedaan naar de Total Cost of Ownership. Deze is bij duurzame woningbouw lager. Duurzaam bouwen betekent dat u aan de voorkant wel een grotere investering doet, maar die verdient u terug: duurzame materialen gaan langer mee en dat leidt tot lagere onderhoudskosten.  

Belangrijke neveneffecten zijn ook aangetoond: mensen leven gezonder in een duurzame woonomgeving en ze zijn er socialer.   

Kortom: het is op de lange termijn goedkoper om woningen meteen duurzaam te bouwen én het is goed voor het leven van de bewoners.