15.06.2022

Is het convenant juridisch bindend?  

Nee, het convenant is een afspraak die we in vertrouwen met elkaar willen maken. Omdat we geloven dat we de toekomst van Nederland verder helpen door vanaf vandaag duurzaam of duurzamer te bouwen. U spreekt met uw handtekening de intentie uit dat uw organisatie de normen en standaarden die toekomstbestendigbouwen.nl aanbiedt, gaat gebruiken. Ook staat u open voor inzicht in uw projecten en advies. Dat alles omdat u ook ziet dat duurzaam bouwen de toekomst heeft.